Megrendelés

Kérjük töltse le a megfelelő igénylőlapot, meghatalmazást.
Nyomtassa ki és kitöltés után szkennelve küldje el vagy e-mailben
az Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre vagy faxolja el a +36 395-6103 számra.

1. Igénylőlap
céges domain igénylő lap (pdf) vagy magánszemély domain igénylő lap (pdf)

2. Szerződési feltételek
ÁSZF szövege ( pdf)
Az Á.SZ.F. azaz az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is feltétele a regisztrációnak illetve a tárhelyszolgáltatási
Szerződés megkötésének.  Az ÁSZF.-ket elég elolvasni, hiszen a domain igénylőlapon is és a Tárhelyszolgáltatás
Szerződésen is szerepel, hogy az aláírással az ÁSZF-ket a Megrendelő elfogadja.

3. Meghatalmazás az ügyintézéshez
Meghatalmazás ( pdf )

4. Cégbírósági végzés másolata
szkennelt dokumentum e-mailben vagy faxolva

5. Aláírási címpéldány másolata
szkennelt dokumentum e-mailben vagy faxolva


Figyelem, a kitöltött igénylőlap mellé cég esetén szükséges a cégbírósági végzés fénymásolata, magánszemély esetén a
személyi igazoló okmányok fénymásolata is kell, azok az oldalak ahol a név és a lakcím olvasható.
( személyi  első oldal, lakcím igazoló első oldal)

Összesen tehát az 1-3-4-5 irat küldendő, mert a megrendelés aláírása az Á.SZ.F. elfogadását is jelenti.

A kitöltött okmányokat aláírva postai úton küldje el cégünkhöz.
1121. Budapest, Mártonfa u.2.
Ha sürgős az ügy FAX-on is küldje el és mi addig amíg beérkezik az igény, megvizsgáljuk és  elindítjuk a regisztrációt.

Állásfoglalás többes domain-használóról

Annak érdekében, hogy többes domain-használó esetén a Domainregisztrációs Szabályzatot a jövőben a Regisztrátorok
és ügyfelek is egységesen értelmezzék a Nyilvántartó az alábbiak szerint foglal állást:

Domain-használóként nyilvántartásba venni egy megadott domain névhez csak egyetlen személyt (természetes vagy jogi személyt)
lehet. Amennyiben adott domain névnek több használója van, úgy az adott domain-használók tartoznak megjelölni azt a személyt,
aki az adott domain név használójaként a nyilvántartásba regisztrálására kerül. A nyilvántartásban regisztrált személy kapja a
hivatalos értesítéseket és ő jogosult rendelkezni a Nyilvántartó, illetve a Regisztrátor felé a domainnel kapcsolatban.

Ha több domain használó van, akkor felelősségük a Nyilvántartó, a Regisztrátor illetve harmadik személy felé a domain használat
jogszerűségéért egyetemleges. Több domain használó egymás közötti viszonyát, illetve a használat módját az egymás közötti
megállapodásuk rendezi, amely megállapodást kérésre a Regisztrátor a regisztrációs rendszerben archivál.

A jövőben tehát a Nyilvántartó nem fogad el a Regisztrátoroktól olyan domain- használó objektumot, amely nem egyetlen
személy nevét és adatait tartalmazza. Csatolt dokumentumként ugyanakkor megőrizhető a felek közötti megállapodás.

2007. február 5. ( idézet: a domain.hu állásfoglalása )

 

Harcolj a SPAM ellen pagerank Arctorna Buda Arctorna Magazin s Frum