IC Számlázó program frissítési történet

Frissítési történet:

Infocentrum Számlázó 9.7.00

Új funkciók, módosítások

 • Termékdíj összesítések kód alapján
 • Termékek csoportos ármódosítása (összegszerűen vagy százalékosan)
 • Adószám / Adóazonosító jel / Csoportazonosító szám opcionális használata a vevőknél
 • Termékdíj súly adatainak gyors változtatása számlakészítés közben
 • Kedvezmény és egységár kezelésének módosítása a törvényi előírásoknak megfelelően
 • A számla kelte csak az adott naptári nap lehet
 • Termékenkénti számlalista export bővítése mennyiségi adatokkal
 • Vonalkód mező bekerült az elfekvő készlet listába
 • Távszámlák másodpéldányai a beállított példányszámban kerülnek nyomtatásra
 • Követelések listában fizetési határidő szerint is lehet rendezni

Hibajavítások, módosítások

 • Pénztárbizonylaton az összeg kiírása betűvel már figyelembe veszi az aktuális nyelvet
 • Számlalista bruttó mező nem az 5Ft-ra kerekített értéket jeleníti meg
 • Ecofont-os hiba javítása távnyomtatásnál
 • Hálózatos programban néhány szöveges beállítás biztos mentése akkor is ha aposztróf van a szövegben
 • Export vagy fordított áfás számla esetén is jól számolja a termékdíj áfát
 • Bevételi pénztárbizonylat és a garanciális visszatartás már számol a termékdíjjal is
 • Termékdíj összegzés már helyesen számolódik a számlalistánál

Infocentrum Számlázó 9.6.0.8

Új funkciók, módosítások

 • Termékdíjas számlákat is lehet távnyomtatni
 • Számlázó ablak alapértelmezett pozícióba hozása tálca menüből

Hibajavítások, módosítások

 • Termékdíj áfa lebontási hiba javítása Ft-tól eltérő pénznem esetén
 • Ékezetes számla előtag esetén távnyomtatási hiba javítása
 • Nem Ft-os pénznem megjelenítési hibájának javítása távszámla weboldalán
 • Ctrl+B dupla hozzárendelésének javítása számlalistánál

Infocentrum Számlázó 9.6.0.7

Új funkciók, módosítások

 • Elfekvő készlet szűrő és lekérdezett adatmező bővítés
 • Kulcs lejáratára figyelmeztető ablakban megjelenő szöveg módosítása
 • Modulok már a programból is rendelhetőek (Új rendelés, verzióváltás)

Hibajavítások, módosítások

 • Számlalistában az áfa nélküli számláknál helyesen jeleníti a termékdíj értéket

Infocentrum Számlázó 9.6.0.6

Új funkciók, módosítások

 • Termékdíj kezeléssel kapcsolatos kiegészítések
 • Vevő adószáma megjelenik a szállítólevélen is

Hibajavítások, módosítások

 • Termékdíj külön kezelés esetén fellépő számolási hibák javítása
 • Ecofont használat esetén a termékdíj megjelenítési hiba javítása
 • Kétnyelvű távszámla helyi másodpéldánya is a megadott két nyelven készül el
 • Újranyomtatott távszámlán feleslegesen megjelenő szöveg javítása
 • Termékdíjat tartalmazó számlát egyelőre nem lehet távnyomtatni

Infocentrum Számlázó 9.6.0.5

Új funkciók, módosítások

 • Távnyomtatott számla újranyomtatási lehetőségének bővítése

Hibajavítások, módosítások

 • Termékdíj megjelenítési hiba javítása a számlán + ecofontnál könnyebb olvashatóság
 • [E-Számla] gomb már rendesen működik számla lezáráskor ha a [Távnyomtatás] gomb is aktív

Infocentrum Számlázó 9.6.0.4

Új funkciók, módosítások

 • 2013. évi változások által megkívánt szövegek tárolása számlatömbhöz kötötten
 • Elfekvő készlet listaadatainak bővítése az "Érték" mezővel
 • E-számla hiba esetén a válasz XML csatolása az eseménynapló bejegyzéshez

Hibajavítások

 • Készletlistánál az oszlopok elnevezése és a bruttó/nettó érték megkülönböztetése egyértelműbb lett
 • Adatbázis importálási hiba javítása, biztonsági mentés beállítása esetén

Infocentrum Számlázó 9.6.0.3

Hibajavítások, módosítások

 • Light változatban új pénztárbizonylat tömb nyitási probléma javítása
 • Távnyomtatásnál ecofont-os probléma megoldása
 • Felhasználókezelés esetén a rendszergazda fülön a [Felhasználókezelés] gomb már a megfelelő oldalra ugrik

Infocentrum Számlázó 9.6.0.2

Hibajavítások, módosítások

 • Távszámla értesítőben a szállítónév karakterkódolásának javítása
 • Régi Professional kulccsal rendelkezők elérték, de nem tudták használni a távszámla funkciót

Infocentrum Számlázó 9.6.0.1

Hibajavítások, módosítások

 • Light változatban a [Fizetve] gomb megjelenésének javítása

Infocentrum Számlázó 9.6.00

Új funkciók, módosítások

 • Távszámlázás (távnyomtatás)
 • Környezetvédelmi termékdíj kiegészítések (így teljeskörű lett a kezelése)
 • 2013-as számlázási változások követése
 • Program frissítés automatikus figyelése hálózatos verziónál is
 • Sleep / wake up lekezelése hálózatos program esetén
 • Fizikailag sérült adatbázis esetén is megnyitható a karbantartó üzemmód

Infocentrum Számlázó 9.5.02

Új funkciók, módosítások

 • Termék importnál a vonalkód is lehet azonosító mező
 • Érvénytelenített szállítólevél jelzése nyomtatásban
 • Ajánlat lezáráskor az automatikusan felvételre kerülő vevőkhöz az adószámot és bankszámlaszámot is mentjük
 • Bizonylatból bizonylatba másolás megtartja a termékek felviteli sorrendjét

RoadRegister útnyilvántartó 6.7.00

Új funkciók, módosítások

 • Kedvenc útvonalak hozzárendelése funkcióbillentyűkhöz (F1...F12)
 • Google Térkép használata a távolságok pontosítására
 • Út beszúrása adott napra
 • Naptár használatának kibővítése
 • Szerkesztés gomb az utakhoz

Infocentrum Számlázó 9.5.01

Hibajavítások

 • Készletmozgás számolási hiba (szállítóleveleknél bizonyos esetekben) javítása

Infocentrum Számlázó 9.5.00

Új funkciók, módosítások

 • Környezetvédelmi termékdíj kezelése
 • Számlaimportnál azonos vevőnév esetén újként is fel lehet venni az érkezőt
 • Érvénytelenítő és helyesbítő számlák szövege a nem magyar nyelvi állományoknál egyszerűsödött

Infocentrum Számlázó 9.4.02

Hibajavítások

 • Csoportos számlázási hiba javítása (vevőhöz beállított fizetési mód esetén)
 • Szigorú számadás alá vont szállítólevél érvénytelenítésének javítása (ha mozgatta a készletet)

Infocentrum Számlázó 9.4.01

Hibajavítások

 • Régi adatbázis import javítása

Infocentrum Számlázó 9.4.00

Új funkciók, módosítások

 • Szállítólevelek és pénztárbizonylatok szigorú számadás alá vétele
 • Elfekvő készletek nyomon követése (listázás, nyomtatás, export)
 • Pénztárbizonylatoknál teljes tömbkezelés megvalósítása
 • Árlista fejlécben Windows bitmap (bmp) is megadható
 • Árlistán mennyiségi egység is szerepelhet opcionálisan

Infocentrum Számlázó 9.3.03

Új funkciók, módosítások

 • Banki adatok összekötése pénznemmel a számlázó programban
 • Bizonylattömbökhöz banki adat rendelése
 • Számla importnál az egységárat bruttó vagy nettóként is tudja értelmezni beállítástól függően

Infocentrum Számlázó 9.3.02

Hibajavítások

 • Ajánlat és szállítólevél teljes sorszám (bizonylattömb előtag is) megjelenik a megjegyzésben ha számlát készítenek belőlük
 • Fizetési dátum megjelenés eltérés javítása (számlakészítésnél ha régebbi a fizetési idő mint a keltezés)
 • Számlalista export hiba javítása

Infocentrum Számlázó 9.3.01

Új funkciók, módosítások

 • Terméklistában a termékek és a szolgáltatások külön szűrhetőek
 • Valuta árfolyam frissítésnél (MNB) a Forint értéke is letöltésre kerül a számlázó programba
 • Banki adatokat ezután csak az erre a célra használatos ablakon keresztül lehet megadni
 • A leltárnál az árak kiírásánál ezután figyelembe van véve a számlázó programban beállított kerekítési érzékenység

Infocentrum Számlázó 9.3.00

Új funkciók, módosítások

 • A számlázó programban az Áfa átvezetésnél lehetőség van a bruttó érték megtartására (a nettó érték változik)
 • Egységár kerekítése a bizonylatokon, új opció
 • Már az összes számlázó program típus rendelhető 1 éves vagy 3 éves támogatással

Infocentrum Számlázó 9.2.01

Új funkciók, módosítások

 • Számlázó program Ajánlat listában és Szállítólevél listában látszik a bruttó végösszeg

Újdonságok a 9.2.00 verzióban:

Új funkciók, módosítások

 • Vevőhöz rendelhető fizetési mód és határidő
 • Összevont felszólítólevelek küldése/nyomtatása egy vevőnek
 • Ajánlatból készült számla jelzése a listában
 • Adatbázis karbantartás automatikus indítása szükség esetén
 • Szórészletre való keresés a készletlistánál

Hibajavítások

 • Pénznem megjelenítési hiba javítása nem beállított alapvaluta esetén
 • Bizonylat szerkesztési felületen a bruttó végösszeg mindig az adott kerekítéssel megjelenített nettó és áfaérték összege

 

Újdonságok a 9.1.05 verzióban:

Új funkciók, módosítások

 • Főablak pozíciójának megjegyzése nem teljes képernyős használat esetén
 • Táblanyitás, adatforgalom gyorsítása

Hibajavítások

 • Áfa kiírás forintban nem jelenik meg ha devizás, vagy fordított áfás a számla

 

Újdonságok a 9.1.04 verzióban:

Hibajavítások

 • Elektronikus számla készítési hiba javítása, hiányos Fax szám megadás esetén

 

Újdonságok a 9.1.03 verzióban:

Új funkciók, módosítások

 • Készletmozgásnál bruttó érték számolása / összegzése
 • Statisztikai diagramok nyomtatásánál a margók növelése

Hibajavítások

 • Árlista nyomtatásnál a többsoros terméknevek elcsúszásának javítása
 • Nyelv inicializálási hiba kezelése az adattáblák nyitásánál
 • Ajánlatból számla esetén ha több azonos pénznemű tömb is van, akkor az alapértelmezettet használja

 

Újdonságok a 9.1.02 verzióban:

Hibajavítások

 • Végösszeg számmal történő kiírásának javítása

 

Újdonságok a 9.1.01 verzióban:

Hibajavítások

 • Program frissítési hiba javítása

 

Újdonságok a 9.1.00 verzióban:

 • Tetszőleges számú szállítólevél tömb használata a számlázó programban
 • Tetszőleges számú ajánlattömb használata a számlázó programban
 • Tetszőleges számú bevételezési bizonylat tömb használata a számlázó programban
 • Garanciális visszatartás kezelése
 • Jóteljesítési garancia kezelése
 • MNB árfolyamok lekérdezése/értékek frissítése bizonylatok szerkesztése közben
 • Követelések oldalon a szűrőfeltételek bővítése
 • Áfakulcs tábla alapértelmezett feltöltése
 • Kipróbálási verzióban 5 darab normál számla kiállításának lehetősége
 • Szabadon szerkeszthető kiegészítő nyelvi állomány megadhatósága mindegyik nyelvhez
 • A szorzó mellett az árfolyam megjelenítése is a pénznemek listájában
 • Olasz nyelvi állomány hozzáadása (egyelőre számlához kapcsolódó fordítások)
 • Termék eladási ár módosítása bizonylat lezáráskor (opcionális)

 

Újdonságok a 9.0.05 verzióban:

 • Garanciális visszatartás és "jóteljesítési" garancia
 • MNB árfolyamok lekérdezése/értékek frissítése bizonylatok szerkesztése közben.
 • Tetszőleges számú szállítólevél, ajánlat és bevételezési bizonylat tömb használata.
 • Olasz nyelvi állomány
 • Kipróbálási verzióban 5 darab normál számla kiállításának lehetősége.

 

Újdonságok a 9.0.00 verzióban:

 • Elektronikus számla készítése (Lásd: modulok )
 • Új Win7 kompatibilis programikon
 • Összes elérhető fül bekapcsolása egy kattintással a menüben
 • Hibajavítások (részletek a honlapon)

 

Újdonságok a 8.9.00 verzióban:

 • Készletmozgás speciális működésének kiterjesztése a szállítólevél és bevételezési bizonylat törlésére
 • Lengyel nyelvi állomány csatolása
 • Szlovák nyelvi állomány frissítése
 • Statisztika / Toplista valutánként számol
 • Ajánlaton, szállítólevélen a megszólítás már külön állítható
 • PDF export optimalizálása
 • Kisebb hibajavítások

 

Újdonságok a 8.8.00 verzióban:

 • Árlista nyomtatás
 • Ajánlat, proforma számla és bevételezési bizonylat is lehet devizás (áfa tartalom nélküli)
 • Csekk nyomtatás módosítása
 • Vonalkód nyomtatás kiegészítése egységárral
 • icszamla.gdb átnevezése icszamla.fdb -re az adatok biztonságának további növelésére ( részletek)
 • Nyomtatásokon a vonalak színe egy listáról választható

Újdonságok a 8.7.00 verzióban:

 • Pénztárgép modul beépítése (további információk a honlapon)
 • EAN13 (GTIN13) vonalkód generálásának módosítása (dinamikus GS1 prefix kezelés)
 • Szállítólevélhez is lehet sablon szövegeket csatolni
 • Vevő import módosítása (név és cím azonosítás)
 • Egy aktív időintervallum megadásával, figyelmeztet a program ha a lista generálások lassúak lehetnek
 • Lekérdezések gyorsítása

 

Újdonságok a 8.6.00 verzióban:

 • Több számlatömb kezelése párhuzamosan
 • Termék, vevő export/import átalakítása
 • Ecofont támogatás, vonalvastagság beállítás (a nyomtatás gyorsabbá és olcsóbbá válik!)
 • Banki befizetési bizonylat megadása már számlázás közben is
 • Frissítések ellenőrzése (opcionálisan) minden programindításkor
 • Valuta árfolyam online frissítése (MNB)

 

Újdonságok a 8.5.00 verzióban:

 • Táblanyitások optimalizációja (gyorsabb működés, főleg a hálózatos verzióban)
 • Riportgenerátor frissítése
 • Kisebb hibajavítások, módosítások
 • Termék import több nyelven

 

Újdonságok a 8.4.0 verzióban:

 • Devizaszámlákon összesítés (előleg)
 • Webáruház leltár
 • Megrendelésből proforma számla, előlegszámla készítése
 • Leltárak nyomtatási képének módosítása
 • Bevételezési bizonylat a webáruházas készletet is mozgathatja

 

Újdonságok a 8.3.0 verzióban:

 • Új programváltozat (Szolgáltató) bevezetése
 • Rendelési oldal átalakítása: egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebb!
 • Díjbekérő (proforma számla)
 • Szlovák nyelvi állomány bővítése

 

Újdonságok a 8.2.0 verzióban:

 • Vevő minösítés (fizetési felszólítással együtt)
 • Csekknyomtatás továbbfejlesztése (sablon)
 • Számlakészítésnél a termékkereső ablak működésének bővítése (keresés+szükítés)
 • Fizetési módoknál a készpénzes teljesítés beállíthatósága
 • Fizetési felszólítások listája

 

Újdonságok a 8.1.0 verzióban:

 • Követelések/Tartozások fül a lekérdezéseknél
 • Fizetési felszólítás küldése e-mailban vagy nyomtatás postai küldéshez
 • Sablon és előre definiált változók használata a fizetési felszólításnál
 • Termék keresés szórészletre és szükülő listával bizonylatkészítéskor

 

Újdonságok a 8.0 verzióban:

 • Hálózatos működés megvalósítása további részletek a honlapon

Újdonságok a 7.4 verzióban:

 • Csekknyomtatás számla alapján
 • Számla kiegyenlítés több részletben is (banki azonosító tárolása)
 • Alapértelmezett áfakulcs beállíthatósága
 • FIZETVE pecsét az előlegszámlákon is megjeleníthető
 • Kategóriához kép rendelés (WS)

 

Újdonságok a 7.3 verzióban:

 • Kétnyelvű szállítólevél / ajánlat
 • Alapértelmezett fizetési mód megadása
 • Programfrissítések automatikus figyelése
 • Beállítható számú archívum
 • Tartozások / követelések még könnyebb ellenőrzése, megjelenítése
 • Rendelésből több adat a számlára ( szállítási cím, tel, fax )

 

Újdonságok a 7.25 verzióban:

 • "FIZETVE" pecsét jobb láthatósága
 • Kategóriafa elemeinek megjelenítése a beállított sorrend alapján
 • A Magyar nyelv előre került a listában a könnyebb kezelés érdekében
 • Termékekhez kapcsolódó paraméterek megjelenítése, számlán is

 

Újdonságok a 7.22 verzióban:

 • Kintlevőségek részletesebb nyomonkövetése (tartozások / követelések)
 • Horizontális oszlopdiagram a lekérdezéseknél
 • Készpénzes számlák maximális értékének figyelése (A.R.SZ.T. 172 §)
 • Webes vevő kedvezmény kezelése

 

Újdonságok a 7.2 verzióban:

 • Kiadási pénztárbizonylat
 • Irányatószám adatbázis (online is frissítheto)

 

Újdonságok a 7.0 verzióban:

 • Webáruház kezelő modul
 • Termék / szolgáltatás adatlapjának bővítése (képek, további informatív mezők)
 • Termékenként beállítható pénznem
 • Terméklista felület átdolgozása (további szűrések, kényelmesebb kezelés)
 • Termék kedvezmény bővített kezelése
 • Új gyorsbillentyű események
 • Program felépítés optimalizálása (Bejövő, Kimenő folyamatok külön kezelése)
 • Előugró menükben (popup) új ikonok+gyorsbillentyű hozzárendelés
 • Alapértelmezett mennyiségi egység beállítható

 

Újdonságok a 6.0 verzióban:

 • Új áfatörvénynek, PM rendeletnek megfelelő működés (PM 47/2007. (XII. 29.) )
 • 5 Ft-ra kerekítés
 • Új áfakulcs (Mentes)
 • Új gyorsbillentyű események.
 • Újdonságok az 5.996 verzióban:
 • Számlával egy tekintet alá eső okirat használata a sztornó és a helyesbítő helyett

 

Újdonságok az 5.991 verzióban:

 • Fordított Áfa fizetésű számla kiállítása
 • Áfa érték kiírása Ft-ban, más valutában történő számlázás esetén

 

Újdonságok az 5.97 verzióban:

 • Boríték és etikett címke nyomtatás
 • Számlánál, ajánlatnál alapértelmezett sablon beállítása

 

Újdonságok az 5.9 verzióban:

 • Szállítólevélnél kedvezmény
 • Vevő adatok frissítése számlaimport-ból
 • Számlalista szűrők bővítése

 

Újdonságok az 5.8 verzióban:

 • Felhasználó kezelés (azonosítás, beléptetés, jogosultságok, stb.)

 

Újdonságok az 5.7 verzióban:

 • EAN-13 vonalkód kezelés (termék kiválasztás, vonalkód nyomtatás, keresések)
 • Tetszőleges számú banki adat
 • Bevételi pénztárbizonylat módosítás, törlés

 

Újdonságok az 5.5 verzióban:

 • Kétnyelvű számla
 • Gyorsbillentyűk
 • Nyomtatási képből is lehet számlát nyomtatni.

 

Újdonságok az 5.4 verzióban:

 • Riport generátor frissítése (gyorsabb, megbízhatóbb működés
 • Nyomtatási képek exportja többféle állományba (PDF, képek, stb...)
 • Számlalista export bővítése (számlalista termékenként)
 • Bizonylatlistáknál készletmozgás jelzése
 • Bizonylatok méggyorsabb kitöltése (mezősorrend optimalizálás)

 

Újdonságok az 5.3 verzióban:

 • A program ezentúl több különböző tudású verzióban rendelhető, részletek itt
 • Pro-forma számla készítés, részletek itt
 • Nyomtatási képek exportálása képfájlba (bmp, jpg, tiff)
 • Kiválasztó segédablakban több információ, többrétű működés
 • A súgó elérése könnyen a program különböző pontjairól
 • Szállító adatainak bővítése (e-mail, web, stb...)
 • Adatbázis optimalizálás (kisebb méret, gyorsabb működés)
 • Hírlevélre jelentkezés

 

Újdonságok az 5.2 verzióban:

 • Előleg számla
 • Termék, szolgáltatás Aktív-Inaktív állapotba helyezhető
 • Termék - Szolgáltatás paraméter megadása
 • Bejövő bizonylat lekérdezések bővítése (összesítés)
 • Gyártási szám opcionális használata (számlán)
 • További szövegek (Sablonok) megjelenítése az ajánlaton is
 • Figyelmeztető szövegek, információk pontosabb és szebb megjelenítése (szövegbuborék a nevezett elem felett)

 

Újdonságok az 5.1 verzióban:

 • Lezárt szállítólevélből új szállítólevél készítése
 • Lezárt ajánlatból új ajánlat készítése
 • Lezárt bejövő bizonylatból új bejövő bizonylat készítése
 • Több lezárt szállítólevél alapján (kijelölés) egy közös számla készítése
 • Fizetetlen számlákról és bejövő bizonylatokról, lista és riasztási lehetőség program indításkor
 • Szűrési paramétereinek bővítése a listáknál
 • Előugró menük a listáknál, így gyorsabb lett a funkciók elérése
 • Ajánlatnál is megadható példányszám
 • Leltár készítés könnyítése keresési lehetősséggel

 

Újdonságok az 5.0 verzióban:

 • Teljesen új adatbázismotorra való áttérés, hogy még biztonságosabb és gyorsabb legyen a program
 • A fő funkciók elérése fülek segítségével, ezen fülek láthatóságának változtatása egy menü segítségével, így a nem használt funkciók könnyedén elrejthetőek
 • Beállítási lehetőségek kibővítése
 • Háttérminták helyett komplett szerkeszthető színsémák beállítása
 • Kedvezmény dinamikusabb, és sokrétűbb kezelése
 • És rengeteg apró újdonság, segítség a gyors és biztonságos számlázáshoz...

 

Újdonságok a 4.68 verzióban:

 • Nyomtatási kép megtekintése tetszőleges nyelven.
 • Termék, vevő CSV import-export rendszer lecserélése.
 • Nettó egységár kerekítése a számlán.
 • Leltárnál a nettó egységár mutatása (összegzéssel).

 

Újdonságok a 4.65 verzióban:

 • Termékek csoportosítása, kategorizálása.
 • Kiválasztott termékek, exportálása Webáruházba.
 • Három külön beállítható kerekítési sáv a bizonylatok tételeihez.

 

Újdonságok a 4.63 verzióban:

 • Helyesbítő számla készítése
 • Számlalistánál a szűrőfeltételek bővítése
 • Bizonylatok kitöltésekor a negatív értékek beírásának módosítása

 

Újdonságok a 4.61 verzióban:

 • Számlalistánál és összesítésnél valutánkénti csoportosítás és összegzés
 • A számla végösszegének kiírása az alapvalutában, opcionális lettSzámla összesítésnél a azűrési paraméterek bővültek (Valuta)
 • A logó nyomtatása is beállítható lett

 

Újdonságok a 4.6 verzióban:

 • Új kulcsazonosító rendszer teljes beépítése
 • Szállítólevélből készült számla jelzése
 • Betölthető céglogónál, több ismert képformátumot kezelése
 • Számla nyelvének függetlenítése a beállított nyelvtől
 • Valutás számla esetén a végösszeg kiírása alapvalutában is
 • Adószám formázásának tiltása, engedélyezése
 • Bankszámlaszám formázásának tiltása, engedélyezése
 • Szállítólevél végösszegének beállítható kerekítése (max négy tizedes, mint a számlánál)
 • Termék adatok bővítése megjegyzés mezővel
 • Kiválasztási segédablakban cikkszámra is lehet keresni
 • Archiválás könyvtárának beállítása manuálisan
 • Áfa visszaigénylésre nem alkalmas' felirat megjelenése beállítható
 • USD esetén is kezeli a váltópénzt a program (dollár,cent)
 • Több kisebb módosítás a kényelmesebb felhasználás érdekében
 • Hibajavítások

 

Újdonságok a 4.5 verzióban:

 • A 'Megrendelés száma' mező hosszúsága 16 karakterre bővült
 • Bevételi pénztárbizonylatnál a befizető címét is fel lehet tüntetni
 • Megerősített biztonsági figyelés a kritikus műveleteknél (számlaírás, lezárás, sztornózás)
 • Kisebb hibák javítása a valutakezelésnél
 • Számla nyomtatási kép módosítása minimális keretek esetében

 

Újdonságok a 4.4 verzióban:

 • Valuta kezelés módosítása
 • Eurós számlánál Euro cent kiírása szöveggel
 • Kedvezmény kezelése ajánlaton is
 • Karbantartásoknál bővebb keresési lehetőségek
 • Angol nyelvi állomány bővítése

 

Újdonságok a 4.3 verzióban:

 • Számla készítés külső adatok alapján (pl.: Rendelés felvevő rendszer, Webáruház, stb.)
 • Számlaimport csv, xml állományból

 

Újdonságok a 4.2 verzióban:

 • Devizaszámla készítése (áfa tartalom nélküli)
 • Közösségi adószám kezelése a szállítónál és a vevőnél.
 • Számlakezelő bank neve külön megadható
 • Összetett oldalszám kiírás (x/y)
 • Az eredeti számla kivételével minden számlán szerepel az 'Áfa visszaigénylésre nem alkalmas' felirat
 • Pénztárbizonylaton a kiállítás alapját képező számla száma is szerepel
 • A teljes nyomtatási rendszer megújítása (várjuk észrevételeiket)

 

Újdonságok a 4.11 verzióban:

 • A beírható mennyiségi egység mérete 6 karakterre bővült
 • Számla végösszegeinek kerekítése négy tizedes jegyig
 • Egységár kerekítés nélküli kezelése
 • Bevételi pénztárbizonylaton példányszám

 

Újdonságok a 4.1 verzióban:

 • Számla végére további tetszőleges szöveg irható (pl.: szolgáltatás részletezése)
 • A további szövegek beírása sablonok segítségével gyorsan, könnyen elvégezhető
 • Nyilvántartási szám / Cégjegyzék szám kezelése, kiírása a számlára
 • Bejövő bizonylatnál árak összegzése a lista végén
 • Nyomtatási margók tetszőleges megadása
 • Számlák összesítésénél kibővült szűrési paraméterek
 • Nyomtatott számlán helytakarékos megjelenítés (Egyébszöveg, szállító adatai)

 

Újdonságok a 4.0 verzióban:

 • Bevételi pénztárbizonylat készítése számla alapján
 • Számla nyomtatási programrész teljes megújítása (ezzel kapcsolatban várjuk észrevételeiket, javaslataikat)
 • Utolsó beszerzési ár módosíthatóságának bővítése

 

Újdonságok a 3.2 verzióban:

 • Áfakulcsok karbantartása, termékeknél gyors átvezetés.
 • Lezárt számlából új számla készítése egyetlen gombnyomással
 • Vevőnél e-mail cím és kapcsolattartó felvétele
 • Szállítólevél összetett sorszám.
 • Beviteli segédablak információinak bővítése (vevő,termék kiválasztásánál)

 

Újdonságok a 3.0 verzióban:

 • Készletnyilvántartás vezetése.
 • Leltár készítése, nyomtatásban is.
 • Bejövő bizonylat készítése:
 • Új termékeket vehet fel általa egyszerűen.
 • A bizonylaton felvett termékek készlete automatikusan módosítja a gépi készletet.
 • Az utolsó beszerzési ár figyelésével könnyebben kalkulálhat eladási árat.
 • Lekérdezések bővítése.
 • Komplett készlet lekérdezés szűrésekkel, rendezéssel, kereséssel, nyomtatással.
 • Bejövő bizonylat lista.
 • Leltár lista.
 • Készlet lista.
 • Készlet mozgás.
 • ...és még számtalan apró újdonság.
 

Harcolj a SPAM ellen pagerank Arctorna Buda Arctorna Magazin s Frum