Domain kérdések

Mi az a "domain" név ?

Az internet hálózatban egy karakterekből álló elnevezés, amely az internetes számítógépek számára egyértelműen azonosítja a keresett célpont helyét, a keresett tartalmat tároló szervert. Az interneten több un. DNS szerver tárolja a domai névhez tartozó, az adott nevet kezelő szerver IP címét, nevét adatait.

Mi az a DNS vagy névszerver ?

Domain Name Server. Olyan számítógép amely tárolja azokat az adatokat, amelyek alapján a domain nevet megfelelteik egy IP címnek, hogy azután a számitógépek kommunikációja során "megtalálják" egymást. Ezek az adatok a DNS szerverek között automatikusan frissülnek rendszeres időközönként. Ezek a számítógépek szzolgáltatnak külső "kérésekre" olyan adatokat, mint a weboldal neve, mailszerver neve, stb.

Mi az az IP cím ?

Olyan azonosító amely egyértelműen meghatározza a keresett számítógépet. Két különböző gépnek nem lehet azonos az IP címe. AZ IP cím mindig pontosan meghatároz egy számítógépet.

Mit jelent a domain karbantartás ?

A domain hibátlan működéséhez legalább két független névszerveren kell tárolni és karbantartnai a domainek adatait.
Ha névszerver nem működik vagy nem szolgáltat adatokat a domain-ről, akkor hiába helyezte el weboldalának tartalmát a tárhelyen az a külvilág számára nem érhető el.

Mennyi idő alatt működik a domain nevem ?

Ha az igénylőlap megfelel a formai követelményeknek és minden csatolandó irat a rendelkezésre áll, a regisztrátorokhoz benyújtott igény nyilvántartásba kerül és 14 napig egy publikus várólistára helyezik. Ha a 14 nap letelt és nem merült fel a regisztrációt kizáró ok, akkor 1-2 napon belül bejegyzik a nevet és használhatóvá válik. Természetesen csak akkor ha a oldal lekérésének helyén a DNS szerverek adatai frissültek. Ez általában 24-48 óra alatt megtörténik.

Mit jelent a "prioritásos" domain igény ?

1-2 nap alatt bejegyzésre kerülő igény. Olyan esetben beszélünk prioritásos új domain igényről, amikor a kérelmező ( domain nevet igénylő ) cég vagy szervezet rövidített neve megegyezik az igényelt domain névvel. Magánszemély is kérhet prioritásos regisztrációt ha védjegyokirattal rendelkezik, tehát vagy Magyar Szabadalmi Hivatalnál vagy az Európai Unió területén lajstromozott Magyarország területére is érvényes  oltalommal rendelkezik.


Ki az adminisztratív kapcsolattartó ?

A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője. Ha változás történik az adott domain adataiban, akkor az adminisztratív kapcsolattartó értesítést kap.


Ki a technikai kapcsolattartó ?

A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője. Például a DNS névszerver megváltoztatása rá tartozik.

Mit jelent a domain átírányítás ?
Ha önnek több domain neve van, kérheti szolgáltatóját, hogy akár mindegyik domain neve ugyanarra a webhelyre mutasson. Ez azt jelenti bármelyik domain nevét írja be a böngészőbe ugyanarra a webhelyre mutathatnak.

Mit csinál az Eseti Választottbíróság ?
Független jogász és informatikai szakemberekből esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.
 

Milyen szervezet a Tanácsadó Testület és mit csinál ?

Tanácsadó Testület: A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt.

Kivonat a Domainregisztrációs Szabályzat-ból:

9.7. A Tanácsadó Testületre vonatkozó szabályok

9.7.1 A Tanácsadó Testület az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.7.2. Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.7.3 Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7.4 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a konkrét domain-igénylő konkrét igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat

a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni, vagy

b) a 9.4 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

 

Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

9.7.5 A Tanácsadó Testület eljárása írásbeli, egyebekben eljárásának szabályait maga állapítja meg

......................................................................................................................

Az eljárási díj összege: 40 000 Ft + ÁFA minden egyes domain után, amellyel szemben panasszal éltek.

 

Harcolj a SPAM ellen pagerank Arctorna Buda Arctorna Magazin s Frum